III Konferencja Biblioteki PŁ

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

25 czerwiec 2008 – 27 czerwiec 2008


Konferencja była transmitowana na żywo w Internecie przez Centrum Multimedialne PŁ (obejrzyj nagrania archiwalne).
Plakat

W przeddzień konferencji, czyli 24.06.2008 odbyły się na terenie Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ (International Faculty of Engineering - IFE), ul. Żwirki 36, kampus A, dwa dodatkowe spotkania tylko dla zainteresowanych:

  • Coroczna prezentacja firmy Akme Archive oraz spotkanie z wydawcami, z którymi firma współpracuje.

    Oprócz kilku krótkich prezentacji związanych z nowościami wydawniczymi oraz nowymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę, zaplanowane było spotkanie i dyskusja z przedstawicielem biblioteki University of Manchester, uznawanego za najlepszą uczelnię techniczną w Wielkiej Brytanii – Chrisem Gibsonem, współodpowiedzialnym za stworzenie oraz realizację programu współpracy biblioteki UoM ze środowiskiem naukowym oraz studentami. Spotkanie odbyło się w godzinach: 12.00 – 16.00. Szczegółowe informacje na temat programu rozesłała firma Akme Archive.

  • Spotkanie z przedstawicielem LibQual – Brucem Thompsonem.

    Przedstawiciel LibQual (www.libqual.org) miał również swoje wystąpienie w głównym czasie konferencyjnym. Jednak dla zainteresowanych bibliotek przewidziane było dłuższe spotkanie, na którym bliżej zostało przedstawione narzędzie do badania jakości i satysfakcji z usług bibliotecznych – LibQual+. Spotkanie odbyło się około godziny 17.00.

(Szczegółowy program konferencji)

---------------------------------------------

III Konferencja BPŁ była dodatkowo wzbogacona o warsztaty szkoleniowe nt. informacji patentowej.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Ośrodkiem Informacji Patentowej Biblioteki Politechniki Łódzkiej zorganizował (jako wydarzenie "satelitarne" do konferencji "Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych") warsztaty szkoleniowe zatytułowane "Bazy patentowe jako źródło informacji naukowej". Szkolenie odbyło się 26.06.2008 r. (drugi dzień konferencji) w godzinach 11.00-13.00 w gmachu Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 223, sala 301 (III piętro). Szkolenie było prowadzone przez pracowników Urzędu Patentowego RP.

(Więcej szczegółów)

---------------------------------------------

Temat konferencji: „Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych”.
Konferencja była poświęcona miejscu i roli bibliotek naukowych w badaniach naukowych i dydaktyce, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy bibliotek uczelnianych ze środowiskiem naukowym i administracyjnym oraz studentami.
Biblioteki naukowe, a w szczególności biblioteki uczelniane, pełnią niebagatelną rolę zarówno we wspomaganiu badań naukowych jak i w prowadzeniu dydaktyki w uczelni. Zdarza się jednak bardzo często, że na styku działalności naukowej i dydaktycznej uczelni oraz funkcji usługowej biblioteki dochodzi do złego przepływu informacji, nieporozumień, problemów czy nawet niechęci. Pracownicy i studenci zarzucają bibliotece brak dostatecznej ilości materiałów, ich nieaktualność czy trudną dostępność. Z kolei biblioteki narzekają na brak zrozumienia potrzeb finansowych i lokalowych czy choćby brak współpracy ze strony uczelni w sprawach tak elementarnych jak pomoc w odzyskaniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Wiele z tych problemów można rozwiązać korzystając z dobrych wzorców wypracowanych przez innych czy to w kraju czy za granicą.
Odrębnym zagadnieniem jest zaangażowanie biblioteki w nowe formy aktywności z pogranicza tradycyjnej działalności bibliotecznej: wspomaganie procesu oceny parametrycznej jednostek i pracowników, analiza rozpraw pod kątem plagiatów czy udział w zdalnym nauczaniu (e-learning). Ważnym zagadnieniem jest także wspieranie procesu transferu wiedzy z uczelni do przemysłu/biznesu (innowacyjność, transfer technologii, patentowanie). W związku z tworzeniem bibliotek cyfrowych coraz częściej stają się także lokalnymi centrami wiedzy o własności intelektualnej i przemysłowej.
Miejsce i rola biblioteki w dydaktyce i badaniach naukowych zmienia się choćby ze względu na inne możliwości techniczne czy zmianę modelu nauczania/uczenia się. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz uzyskanie świadomości o kierunku nadchodzących zmian jest więc dla bibliotekarzy niezmiernie ważne.


Informacja o Konferencji--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro V Konferencji Biblioteki PŁ: konferencja@lib.p.lodz.pl

System zarządzania konferencją wykorzystuje Open Conference Systems (OCS). Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag i wszelkich problemów technicznych: rafal.klosinski@lib.p.lodz.pl